Arrangement

Fausko er ein innhaldsrik og allsidig arrangementsgard. Ein annleis møtestad med atmosfære av generasjonars arbeid og erfaringar som er sette inn i ei ny tid.