Er du interessert i jobb som enten kokk eller servitør på Fausko Gjestegard kan me tilby fleire interessante stillingar i eit hyggeleg og travelt gards- og fjellmiljø. På Fausko jobbar me med arrangement som bryllup, bursdagar, familietreff, julebord, konferansar for alt frå små grupper på 10 personar til store grupper på opp mot 150. Gjestene er her for det meste frå fredag til sundag og skal som oftast ha ei innhaldsrik pakke av opphald og sørvis.

Ser du deg sjølv i nokon av disse stillingane, er du velkommen til å sende ein søknad til oss. Ring gjerne for mere info.
Jeanette@fausko.no / 947963668

Frokostvert/housekeeper:
For stillinga som  frokostvert vil arbeidsoppgåvene bestå av:
Bistå med frokostservering for overnattende gjester lørdag/søndag 0g evt. andre dagar, samt rydding og oppvask etterpå.
Periodevis hjelp med housekeeping
Andre oppgåver kan vera å hjelpe til med borddekking og servering.

Tilsettinga skjer på timebasis. Tiltredelse pr. april/mai 2022

Kokk:
På Fausko serverer me solid mat laga frå botnen og alltid med gode og friske råvarer. Ein del dyrkar me sjølve og ein del kjem frå lokale leverandørar. Me er opptatt av å ta vare på gamle og lokale mattradisjonar, og har eigen produksjon av bakst, sylting, spekemat, røykt fisk, rakfisk, øl m.m. Me tilllet oss likevel å bli inspirert av verdens mange gode smakar i vårt konsept: «Lokal mat for globale ganar». Samtidig er me og opptatt av ernæring og helse, og tilbyr gjerne våre gjester menyar med spesielle mathensyn og ønsker.

Oppgåver:
Produsere menyar til arrangementer
Rydding/vask av kjøkken
Hjelpe med levering/servering av maten/måltida til dei forskjellige lokasjonar på Fausko
Bistå ved servering fredag/laurdag
Bistå med frokostførebuingar
Ut over dette forventar me at vår kokk har lyst til å jobbe med utvikling og kvalitetsforbedring. Kokken må ha interesse for og (helst) ha erfaring i lokal matkultur og historie og i tillegg vera opptatt av sunn og næringsrik mat.

Tilsettinga skjer som fast stilling på enten 3/4 eller full tid. Tiltredelse snarest.

Servitør med ansvar:
Som servitørar nyttar Fausko for det meste lokale ungdommar, men me har og behov for ein servitør over 18 år med ansvar og overblikk på våre arrangement. Denne person må vera innstilt på å jobbe noen laurdag kveld og natt. Servitøransvarleg må vera sørvisinnstilt og naturlig vennleg og imøtekomande i møtet med gjestene, og kunne mestre å vera løysingsorientert og bidra til å halde god stemning – også når det er litt stressande.
Oppgåver:
Kontakt med toastmaster/brudepar + ansvarlig leiar (Knut/Jeanette)
Overblikk og kontroll med festprogrammet og instruks/vegleiing av ungdommar
Leie og fordele arrangementets arbeidsoppgåver og sjølv delta
Ansvar for klargjering av bar, bardrift + instruks til andre medhjelparar over 18 år
Lukking av bar, rydding og lukking av selskapslokale (Låven)
Kassetelling og oppgjer

Arbeidstida vil typisk vera i helga, laurdag kveld og natt til arrangementet er slutt. Ukentlig arbeidstid ca 15 timer. Stillinga kan evt. delast, så ein evt. kan ha fri annkvar laurdag.

Tilsettinga skjer på timebasis. Tiltredelse april/mai 2022.

Servitørar:
Me treng flinke og flittige ungdommar, som kan hjelpe oss med servering til arrangementa på Låven. Du må kunne «løpe» litt raskt og like ein travel kveld med hyggelege festgjester. Du må vera innstilt på å jobbe minimum annankvar helg gjennom hausten, og gjerne meir. Du må være positivt innstilt og klar for å gje gjestene god sørvis.

Oppgåver:
Møtast til felles gjennomgang av arrangementet og fordele arbeidsoppgåvene med klargjøring
Vera klar til mottakking av gjestene ved ankomst
Er du over 18 år, kan det vera behov vinskjenking og hjelp i bar
Servering – tallerkenservering eller buffetservering
Trimning av bord: Påfyll av vatn, fjerne tomgods, rydde brukt service
Oppvask og service på plass
Rydding etter middag, kjeldesortering, søppel til Miljøbua + rydding av kjøkken etter festen, Vask av oppvaskmaskiner, bring utstyr i retur til prod.kjøkken
Min alder: 15 år

Tilsettinga skjer på timebasis.

Løn og arbeidsvilkår for alle stillingar følgjer overenskomst mellom NHO Reiseliv og LO/Fellesforbundet.