Fornybar energi på Fausko

Bioenergi:
Fausko har vore økologisk gard sidan 1980 talet. Hausten 2018 vart gardens flisfyringsanlegg utvida for betydeleg større kapasitet for oppvarming og varmtvatnforbruk på heile bygningsmassen på gjestegarden, herunder også Låven.

Solenergi:
I tillegg er 200 m2 takflate og 40 m2 veggflate på reidskapshuset nytta for produksjon av solenergi. På halvparten av takflata er det bygd solcelleanlegg for straumproduksjon, og på den andre halvdelen av takflata er det bygd solfangeranlegg for å kunne unngå bruk av flisfyring i sommarhalvåret.

Med desse tiltaka er målet at om lag 90 % av samla energibehov er dekka eigenprodusert fornybar energi.